Obchodný vestník 8/2023 Obchodný register Deň vydania: 12.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R005104

OBCHODNÉ MENO: SlovakConsult s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 77839/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dopravná 51, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 06 

IČO: 46 459 961

DEŇ ZÁPISU: 16.12.2011

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Vedenie účtovníctva,

2. činnosť informačných kancelárii,

3. reklamné a marketingové služby,

4. administratívne služby,

5. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,

6. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Eduard Somov, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Trnavská cesta 160/32, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 08 , Dátum narodenia: 08.02.1969, Deň vzniku funkcie: 16.12.2011

Meno a priezvisko: Aleksei Pommer, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Prešovská 40C/16940, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 02 , Dátum narodenia: 12.02.1983, Deň vzniku funkcie: 17.05.2016

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ spoločnosti samostatne a neobmedzene. K vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, funkcie a mena podpisujúceho pripojí podpisujúci svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Eduard Somov, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Trnavská cesta 160/32, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08 , Dátum narodenia: 08.02.1969

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou dňa 15.11.2011 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 17.05.2016.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1