Obchodný vestník 8/2023 Obchodný register Deň vydania: 12.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R005098

OBCHODNÉ MENO: Securitate s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 154119/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Račianska 88/B, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 02 

IČO: 53 904 346

DEŇ ZÁPISU: 22.07.2021

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

2. Výroba potravinárskych výrobkov

3. Výroba nápojov

4. Textilná výroba

5. Odevná výroba

6. Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu

7. Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov

8. Výroba bižutérie a suvenírov

9. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

10. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

11. Prípravné práce k realizácii stavby

12. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

13. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

14. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

15. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

16. Sťahovacie služby

17. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave

18. Kuriérske služby

19. Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce

20. Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok

21. Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

22. Vedenie účtovníctva

23. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

24. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

25. Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly

26. Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied

27. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

28. Prenájom hnuteľných vecí

29. Informačná činnosť

30. Čistiace a upratovacie služby

31. Administratívne služby

32. Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť

33. Poskytovanie služieb osobného charakteru

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Miroslav Mesko, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ovocinárska 3775/28f, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01 , Dátum narodenia: 15.10.1978, Deň vzniku funkcie: 22.07.2021

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Miroslav Mesko, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ovocinárska 3775/28f, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01 , Dátum narodenia: 15.10.1978

Výška vkladu: 20 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 20 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  20 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  20 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1