Obchodný vestník 8/2023 Obchodný register Deň vydania: 12.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R005102

OBCHODNÉ MENO: SK3 Košice I, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 105647/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Námestie Mateja Korvína 1, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 07 

IČO: 47 258 365

DEŇ ZÁPISU: 12.08.2015

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov bez poskytovania iných než základných služieb spojených s prenájmom

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Dr. Frank Philipp Albert, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Conrad-von-Hötzendorf-Straße 99, Názov obce: Graz, PSČ: 8010 , Štát: Rakúska republika , Dátum narodenia: 29.12.1966, Deň vzniku funkcie: 12.08.2015

Meno a priezvisko: Petra Michelatsch, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Conrad-von-Hötzendorf-Straße 99, Názov obce: Graz, PSČ: 8010 , Štát: Rakúska republika , Dátum narodenia: 16.09.1972, Deň vzniku funkcie: 01.01.2022

Meno a priezvisko: DI (FH) Carl Pfeiffer, M.B.A., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Grimmelshausengasse 12/3, Názov obce: Wien, PSČ: 1030 , Štát: Rakúska republika , Dátum narodenia: 04.02.1981, Deň vzniku funkcie: 01.01.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná a podpisuje v mene spoločnosti tak, že k jej napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis. Ak má spoločnosť viac konateľov, každý konateľ koná v mene spoločnosti samostatne.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: Supernova Baumärkte Holding GmbH, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Conrad-von-Hötzendorf-Straße 99, Názov obce: Graz, PSČ: 8010 , Štát: Rakúska republika , Iné identifikačné číslo: FN 432841 g

Výška vkladu:  266 050,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia:  266 050,000000 EUR, Záložné právo Záložné právo na celý obchodný podiel spoločníka v prospech Erste Group Bank AG, so sídlom Am Belvedere 1, Viedeň 1100, Rakúska republika, zriadené na základe zmluvy o zriadení záložného práva na obchodné podiely zo dňa 16.06.2016, najvyššia hodnota istiny zabezpečená záložným právom: 50.000.000 EUR

Záložné právo na obchodný podiel spoločníka: Číslo záložnej zmluvy: SP1 1/2021, Dátum uzavretia záložnej zmluvy: 08.10.2021

Záložný veriteľ: 

Obchodné meno/názov: Erste Group Bank AG, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Am Belvedere 1, Názov obce: Viedeň, PSČ: 1100 , Štát: Rakúska republika , Iné identifikačné číslo: FN33209m

Meno a priezvisko: Dr. Frank Philipp Albert, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Conrad-von-Hötzendorf-Straße 99, Názov obce: Graz, PSČ: 8010 , Štát: Rakúska republika , Dátum narodenia: 29.12.1966

Výška vkladu:  750,000000 EUR, Rozsah splatenia:  750,000000 EUR

Záložné právo na obchodný podiel spoločníka: Číslo záložnej zmluvy: SP2 1/2021, Dátum uzavretia záložnej zmluvy: 08.10.2021

Záložný veriteľ: 

Obchodné meno/názov: Erste Group Bank AG, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Am Belvedere 1, Názov obce: Viedeň, PSČ: 1100 , Štát: Rakúska republika , Iné identifikačné číslo: FN33209m

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   266 800,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   266 800,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 30.06.2015 podľa §§ 56-75a, §§ 105-153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

2. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 14.09.2015.

3. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 22.04.2016.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1