Obchodný vestník 8/2023 Obchodný register Deň vydania: 12.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R005097

OBCHODNÉ MENO: SAKS Management, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 104701/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šachorová 43, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 07 

IČO: 48 193 381

DEŇ ZÁPISU: 18.06.2015

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

2. Počítačové služby

3. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

4. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

5. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

6. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

7. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

8. Reklamné a marketingové služby

9. Prenájom hnuteľných vecí

10. Administratívne služby

11. Vydavateľská činnosť

12. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

13. Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí

14. Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied

15. Výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied

16. Prieskum trhu a verejnej mienky

17. Vedenie účtovníctva

18. Oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechaniky

19. Skladovanie

20. Baliace činnosti, manipulácia s tovarom

21. Služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov

22. Verejné obstarávanie

23. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

24. Prípravné práce k realizácii stavby

25. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

26. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

27. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Miroslav Bobošík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šachorová 43, Názov obce: Bratislava - mestská časť Vajnory, PSČ: 831 07 , Dátum narodenia: 12.01.1976, Deň vzniku funkcie: 01.06.2017

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ spoločnosti sám.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Miroslav Bobošík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šachorová 43, Názov obce: Bratislava - mestská časť Vajnory, PSČ: 831 07 , Dátum narodenia: 12.01.1976

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 22.5.2015 v zmysle §§ 105 - 153 Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 17.12.2015.

3. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 02.11.2016.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1