Obchodný vestník 8/2023 Obchodný register Deň vydania: 12.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R005090

OBCHODNÉ MENO: RIGHT WAY, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 67382/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tešedíkova 28, Názov obce: Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica, PSČ: 841 06 

IČO: 45 715 378

DEŇ ZÁPISU: 08.09.2010

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností /realitná činnosť/,

2. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb - obstarávateľské služby spojené s prenájmom,

3. obstarávateľská činnosť spojená s prevádzkou nehnuteľností,

4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,

5. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,

6. prenájom hnuteľných vecí,

7. administratívne služby,

8. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,

9. vedenie účtovníctva,

10. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti,

11. reklamné a marketingové služby,

12. fotografické služby,

13. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/,

14. poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Samuel Krížik, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Klemensova 2520/11, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré mesto, PSČ: 811 09 , Dátum narodenia: 05.12.1997, Deň vzniku funkcie: 07.10.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná a podpisuje za spoločnosť samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí konateľ k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Samuel Krížik, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Klemensova 2520/11, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré mesto, PSČ: 811 09 , Dátum narodenia: 05.12.1997

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 18.08.2010 podľa §§ 56-75a, §§ 105-153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

2. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 31.05.2013.

3. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 25.10.2013.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1