Obchodný vestník 8/2023 Obchodný register Deň vydania: 12.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R005091

OBCHODNÉ MENO: RIMI-SK, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 18771/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Skalická cesta 17, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 02 

IČO: 35 763 329

DEŇ ZÁPISU: 26.02.1999

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti,

2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti,

3. sprostredkovateľská činnosť,

4. montáž a opravy výpočtových zariadení a počítačových sietí,

5. predaj výpočtovej techniky,

6. výroba elektrických zariadení,

7. montáž a opravy telekomunikačných zariadení pripojených k jednotnej telekomunikačnej sieti,

8. poskytovanie technických služieb na ochranu osôb a majetku,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. János Bábi, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gaštanova 455/18, Názov obce: Limbach, PSČ: 900 91 , Dátum narodenia: 18.05.1955

Meno a priezvisko: Ing. Alexander Karsay, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Z. Kodálya 1421/21, Názov obce: Sládkovičovo, Dátum narodenia: 15.03.1955

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Menom spoločnosti konajú konatelia každý samostnatne vo všetkých veciach.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Alexander Karsay, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Z. Kodálya 1421/21, Názov obce: Sládkovičovo, Dátum narodenia: 15.03.1955

Výška vkladu: 3 320,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 3 320,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. János Bábi, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gaštanova 455/18, Názov obce: Limbach, PSČ: 900 91 , Dátum narodenia: 18.05.1955

Výška vkladu: 3 320,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 3 320,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 29.5.1998. a jej dodatkom č. 1 zo dňa 18.9.1998 v súlade s ust. § 105-153 Zák. č. 513/91 Zb. v znení Zák. č. 11/1998.Z.z.

2. Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 8.12.1999.

3. Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 15.11.2000 o zmene obchodného mena: pôvodné: DIGI TRONIC, s.r.o.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1