Obchodný vestník 8/2023 Obchodný register Deň vydania: 12.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R005081

OBCHODNÉ MENO: PROGAST, spol. s r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 586/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Krajinská cesta 18, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 07 

IČO: 17 308 429

DEŇ ZÁPISU: 04.03.1991

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - veľkoobchod s tovarmi v rozsahu voľnej živnosti,

2. - maloobchod tovarov v rozsahu voľnej živnosti,

3. - sprostredkovanie obchodu,

4. - poradenstvo v oblasti výroby mäsových výrobkov a potravinárskych výrobných technológií,

5. - výroba potravinárskych prípravkov a potravinárskych výrobkov,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Pavel Kvasnica, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pribinova 17130/28, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 09 , Dátum narodenia: 25.01.1963, Deň vzniku funkcie: 12.12.1994

Meno a priezvisko: Ing. Miroslav Bílik, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Slatinská 5020/10, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 07 , Dátum narodenia: 14.03.1963, Deň vzniku funkcie: 11.03.2019

Meno a priezvisko: Ing. Ivan Kvasnica, Bydlisko: Názov obce: Vlčkovce 297, PSČ: 919 23 , Dátum narodenia: 26.10.1967, Deň vzniku funkcie: 11.03.2019

Meno a priezvisko: Tibor Žitňák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Záhradnícka 264/56, Názov obce: Šaľa, PSČ: 927 01 , Dátum narodenia: 06.09.1963, Deň vzniku funkcie: 11.03.2019

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Ing. Pavel Kvasnica je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne. Ak má spoločnosť ďalších konateľov okrem Ing. Pavla Kvasnicu, sú oprávnení títo konatelia v mene spoločnosti konať samostatne pri právnych úkonoch do hodnoty najviac 50 000,00 EUR; nie sú oprávnení konať pri právnych úkonoch nad hodnotu 50 000,00 EUR a nie sú oprávnení scudzovať nehnuteľný majetok bez ohľadu na jeho hodnotu.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Pavel Kvasnica, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pribinova 17130/28, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 09 , Dátum narodenia: 25.01.1963

Výška vkladu: 26 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 26 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  26 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  26 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 15.02.1991 podľa § 106a ods. 1 a § 106n ods. 1 Zák.č. 103/1990 Zb., ktorým sa mení a dopľňa Hospodársky zákonník. Stary spis: S.r.o. 960

2. Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 17.11.1994, ktorým sa spoločnosť prispôsobila ustanoveniam Z.č. 513/1991 Zb. Stary spis: S.r.o. 960

3. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 6.7.1998, na ktorom bolo zvýšené základné imanie. Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 30.7.1998 v zmysle zákona č. 11/1998 Z.z.

4. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 29.12.2006.

5. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 22.02.2008.

6. Zápis a uznesení z valné hromady zo dňa 13.08.2014.

7. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 13.08.2014.

8. Rozhodnutie jediného spoléočníka zo dňa 18.12. 2014.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1