Obchodný vestník 8/2023 Obchodný register Deň vydania: 12.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R005076

OBCHODNÉ MENO: PRI IHRISKU s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 116212/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ružová dolina 25, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 09 

IČO: 50 645 331

DEŇ ZÁPISU: 23.12.2016

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Počítačové služby

3. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

4. Administratívne služby

5. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

6. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

7. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

8. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

9. Činnosť podnikateľských, ekonomických poradcov

10. Finančný leasing

11. Faktoring a Forfaiting

12. Správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty

13. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Mgr. Radovan Valent, MBA, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pavlovova 4, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 08 , Dátum narodenia: 11.10.1975, Deň vzniku funkcie: 19.12.2019

Meno a priezvisko: Ing. Rastislav Lopit, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Cezmínová 608/13, Názov obce: Bratislava - mestská časť Čunovo, PSČ: 851 10 , Dátum narodenia: 19.02.1978, Deň vzniku funkcie: 29.11.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti konajú vždy všetci konatelia spoločne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Mgr. Radovan Valent, MBA, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pavlovova 4, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08 , Dátum narodenia: 11.10.1975

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

Záložné právo na obchodný podiel spoločníka: Číslo záložnej zmluvy: 0, Dátum uzavretia záložnej zmluvy: 28.11.2022

Záložný veriteľ: 

Obchodné meno/názov: LCL, s.r.o. , Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dvořákovo nábrežie 8/A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré mesto, PSČ: 811 02 , IČO 50 299 581

Záložné právo na obchodný podiel spoločníka: Číslo záložnej zmluvy: 24/2020/ZZ/70001-NR , Dátum uzavretia záložnej zmluvy: 15.06.2020

Záložný veriteľ: 

Obchodné meno/názov: Všeobecná úverová banka, a.s. , Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mlynské nivy 1, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 829 90 , IČO 31 320 155

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 24.07.2018.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1