Obchodný vestník 8/2023 Obchodný register Deň vydania: 12.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R005082

OBCHODNÉ MENO: ProNES 02 s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 24375/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kupeckého 69, Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 01 

IČO: 35 814 811

DEŇ ZÁPISU: 21.06.2001

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) a za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti,

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb,

4. činnost podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

5. výroba obalov z plastov,

6. vedenie účtovníctva

7. výroba tovaru z plastov,

8. výroba výrobkov z plastov pre stavebníctvo,

9. Prípravné práce k realizácii stavby

10. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

11. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

12. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

13. Prenájom hnuteľných vecí

14. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

15. Finančný lízing

16. Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied

17. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

18. Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť

19. Výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok

20. Čistiace a upratovacie služby

21. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

22. Administratívne služby

23. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave

24. Kuriérske služby

25. Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly

26. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

27. Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov

28. Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely

29. Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)

30. Vykonávanie činnosti koordinátora bezpečnosti

31. Výkon činnosti stavebného dozoru

32. Výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15 m, drobných stavieb a ich zmien

33. Vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb: v odbore stavebníctvo

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ľudovít Švec, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kupeckého 750/69, Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 01 , Dátum narodenia: 13.12.1950, Deň vzniku funkcie: 11.10.2022

Meno a priezvisko: Ing. Rastislav Švec, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Záhradná 1385/13, Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 01 , Dátum narodenia: 16.03.1982, Deň vzniku funkcie: 11.10.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti konajú konatelia samostatne. Konateľ podpisuje za spoločnosť tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ľudovít Švec, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kupeckého 750/69, Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 01 , Dátum narodenia: 13.12.1950

Výška vkladu: 6 640,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 640,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 2.5.2001 v zmysle §§ 57, 105 a nasl. Zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.

2. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 02.06.2009. Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 08.06.2009.

3. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 03.04.2013.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1