Obchodný vestník 8/2023 Obchodný register Deň vydania: 12.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R005077

OBCHODNÉ MENO: priMAYA, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 128295/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zámocká 16, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 01 

IČO: 51 702 584

DEŇ ZÁPISU: 11.05.2018

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne

2. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

4. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

5. Prípravné práce k realizácii stavby

6. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

7. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

8. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

9. Inžinierska činnosť

10. Prenájom hnuteľných vecí

11. Služby požičovní

12. Administratívne služby

13. Čistiace a upratovacie služby

14. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

15. Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

16. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

17. Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok

18. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

19. Finančný lízing

20. Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

21. Záložne

22. Fotografické služby

23. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

24. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

25. Prevádzkovanie výdajne stravy

26. Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach

27. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

28. Sťahovacie služby

29. Výroba potravinárskych výrobkov

30. Výroba nápojov

31. Textilná výroba

32. Odevná výroba

33. Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba

34. Výroba chemikálií, chemických vlákien, plastov, kaučuku a prípravkov z týchto materiálov

35. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

36. Vedenie účtovníctva

37. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

38. Prevádzkovanie čistiarne a práčovne

39. Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť

40. Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Peter Bartek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Slávičie údolie 5753/41, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02 , Dátum narodenia: 14.11.1968, Deň vzniku funkcie: 11.05.2018

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti je oprávnený konať a podpisovať konateľ samostatne a to tak, že k napísanému obchodnému menu spoločnosti alebo k pečiatke s obchodným menom spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Peter Bartek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Slávičie údolie 5753/41, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02 , Dátum narodenia: 14.11.1968

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 23.04.2018 v zmysle príslušných ustanovení z. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov – Obchodného zákonníka v platnom znení.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1