Obchodný vestník 8/2023 Obchodný register Deň vydania: 12.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R005080

OBCHODNÉ MENO: ProFuturion accounting s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 45950/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Betliarska 22, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 07 

IČO: 36 777 307

DEŇ ZÁPISU: 16.05.2007

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. vedenie účtovníctva,

2. automatizované spracovanie dát,

3. vedenie administratívnej agendy - administratívne práce,

4. činnosť ekonomických a účtovných poradcov,

5. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti,

6. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

7. prieskum trhu a verejnej mienky,

8. reklamná, propagačná a inzertná činnosť,

9. marketing,

10. grafické práce pomocou výpočtovej techniky podľa predlohy,

11. školiaca a lektorská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

12. organizovanie a usporadúvanie kultúrno-spoločenských a športových podujatí,

13. technicko-organizačné zabezpečenie kurzov, seminárov, konferencií, sympózií, vzdelávacích programov, školení, veľtrhov a iných kultúrnych a spoločenských podujatí,

14. poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti,

15. vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

16. poskytovanie verejno-dostupných informácií v rozsahu voľnej živnosti,

17. nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora,

18. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti,

19. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti,

20. prenájom motorových vozidiel, strojov, prístrojov a zariadení v rozsahu voľnej živnosti,

21. prípravné práce pre stavbu, zemné, výkopové práce, búracie práce a demolácie bez použitia výbušnín,

22. nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 t,

23. Daňové poradenstvo

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Anna Tužinská, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jasovská 4, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 07 , Dátum narodenia: 04.08.1957, Deň vzniku funkcie: 16.05.2007

Meno a priezvisko: Ing., Mgr. Martin Tužinský, PhD., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jasovská 4, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 07 , Dátum narodenia: 30.07.1984, Deň vzniku funkcie: 16.05.2007

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná každý z konateľov samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme, konateľ k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Anna Tužinská, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jasovská 4, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 07 , Dátum narodenia: 04.08.1957

Výška vkladu: 22 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 22 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing., Mgr. Martin Tužinský, PhD., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jasovská 4, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 07 , Dátum narodenia: 30.07.1984

Výška vkladu: 52 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 52 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  75 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  75 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

PREDAJ

Predaj časti podniku Zapisuje sa predaj časti podniku ProFuturion accounting s.r.o., Betliarska 22, 851 07 Bratislava, IČO: 36 777 307, ktorá tvorila samostatnú organizačnú zložku zaoberajúcu sa kúpou a následným predajom prírodnej kozmetiky, kupujúcemu: SIBERICA s. r. o., Betliarska 3809/22, 851 07 Bratislava, IČO: 47 525 428 a to na základe Zmluvy o predaji časti podniku zo dňa 30.11.2013.

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 13.4.2007 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 19.01.2012.

3. Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti konaného dňa 11.06.2012. Zmena sídla spoločnosti. Rozšírenie predmetu podnikania.

4. Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 30.11.2013.

5. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 19.02.2015.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1