Obchodný vestník 8/2023 Obchodný register Deň vydania: 12.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R005067

OBCHODNÉ MENO: PB Tau s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 53459/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Panenská 18, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 03 

IČO: 44 283 911

DEŇ ZÁPISU: 11.07.2008

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom,

2. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,

3. činnosť účtovných poradcov,

4. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

5. výroba a dodávka elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov výrobným zariadením s celkovým inštalovaným výkonom do 1 MW, ak ide o výrobu a dodávku elektriny v solárnych zariadeniach,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Dr. Klaus - Dieter Wolfgang Bergner, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Schmerberger Weg 88 G, Názov obce: Schwielowsee, OT Caputh, PSČ: 14548 , Štát: Nemecká spolková republika , Dátum narodenia: 16.12.1950, Deň vzniku funkcie: 25.01.2011

Meno a priezvisko: Dipl. Ökonom Gabriele Friederike Schaal, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lindenstrasse 4, Názov obce: Leutkirch i. Allgäu, PSČ: 88299 , Štát: Nemecká spolková republika , Dátum narodenia: 29.09.1959, Deň vzniku funkcie: 15.02.2013

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Každý konateľ je oprávnený konať a podpisovať v mene spoločnosti samostatne.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: GLOBAL BUSINESS DEVELOPMENT k. s. , Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Panenská 18, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 03 , IČO 44 938 799

Výška vkladu: 6 640,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 640,000000 EUR, Záložné právo Záložné právo na obchodný podiel spoločníka GLOBAL BUSINESS DEVELOPMENT k. s., sídlo : Panenská 18, 811 03 Bratislava, IČO : 44 938 799, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel : Sr, vložka č. 829/B, ako záložcu v prospech Československá obchodná banka, a.s., so sídlom: Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO: 36 854 140 zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 4314/B ako záložný veriteľ na základe zmluvy o zriadení záložného práva k obchodnému podielu zo dňa 05.08.2011.

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 26.6.2008 v zmysle príslušných ustanovení z.č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

2. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 29.10.2009.

3. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 24.06.2010.

4. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 25.01.2011.

5. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 08.04.2011.

6. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 13.6.2011.

7. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 15.02.2013.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1