Obchodný vestník 8/2023 Obchodný register Deň vydania: 12.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R005068

OBCHODNÉ MENO: PETER K., s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 35583/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jablonové 305 , Názov obce: Jablonové, PSČ: 900 54 

IČO: 35 929 677

DEŇ ZÁPISU: 09.04.2005

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti,

2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti,

3. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním doplnkových služieb - obstarávateľské služby spojené s prenájmom,

4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti,

5. reklamná a propagačná činnosť,

6. poradenská činnosť v oblasti stavebníctva, obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti,

7. prenájom priemyselného tovaru,

8. prenájom motorových vozidiel a mechanizmov,

9. prenájom strojov,

10. leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

11. administratívne práce vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb,

12. organizovanie vzdelávacích a spoločenských podujatí,

13. prieskum trhu,

14. nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 tony,

15. osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje deväť osôb vrátane vodiča s výnimkou vozidiel taxislužby,

16. predaj na priamu konzumáciu priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, vína a destilátov,

17. predaj zmrzliny na priamu konzumáciu, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy,

18. predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh, ako aj bezmäsitých jedál,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Funkcia: konateľ, Meno a priezvisko: Peter Kovanič, Bydlisko: Názov obce: Jablonové 305, PSČ: 900 54 , Dátum narodenia: 19.04.1963, Deň vzniku funkcie: 09.04.2005

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a navonok ju zastupuje konateľ samostatne, a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Funkcia: konateľ, Meno a priezvisko: Peter Kovanič, Bydlisko: Názov obce: Jablonové 305, PSČ: 900 54 , Dátum narodenia: 19.04.1963

Výška vkladu: 6 639,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 01.04.2005 v zmysle ustanovení §§ 105 - 153 Obchodného zákonníka.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1