Obchodný vestník 8/2023 Obchodný register Deň vydania: 12.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R005065

OBCHODNÉ MENO: Olívia butik s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 121838/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Trenčianske Bohuslavice 54, Názov obce: Trenčianske Bohuslavice, PSČ: 913 07 

IČO: 51 004 291

DEŇ ZÁPISU: 15.08.2017

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

3. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

4. Administratívne služby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Oľga Rumlerová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Trenčianske Bohuslavice 54, Názov obce: Trenčianske Bohuslavice, PSČ: 913 07 , Dátum narodenia: 17.10.1962, Deň vzniku funkcie: 15.08.2017

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Oľga Rumlerová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Trenčianske Bohuslavice 54, Názov obce: Trenčianske Bohuslavice, PSČ: 913 07 , Dátum narodenia: 17.10.1962

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 29.06.2017 v zmysle príslušných ustanovení z. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov – Obchodného zákonníka v platnom znení.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1