Obchodný vestník 8/2023 Obchodný register Deň vydania: 12.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R005072

OBCHODNÉ MENO: Pop Export Slovakia s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 117032/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Družstevná 3, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 04 

IČO: 50 701 541

DEŇ ZÁPISU: 01.02.2017

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

5. administratívne služby

6. reklamné a marketingové služby

7. počítačové služby

8. prenájom hnuteľných vecí

9. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

10. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

11. opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva

12. výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba

13. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

14. skladovanie a pomocné činnosti v doprave

15. poskytovanie prepravných služieb nemotorovými vozidlami

16. kuriérske služby

17. sťahovacie služby

18. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

19. prípravné práce k realizácii stavby

20. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

21. prieskum trhu a verejnej mienky

22. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

23. inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

24. dizajnérske činnosti

25. fotografické služby

26. poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

27. oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť

28. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

29. čistiace a upratovacie služby

30. správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností

31. sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

32. Činnosti na úseku požiarnej ochrany v rozsahu servis, oprava, kontrola, plnenie hasiacich prístrojov, požiarnych/požiarnotechnických zariadení

33. Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Pop Gheorghe, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Str. Cimbrului nr. 6, Názov obce: Oradea, PSČ: 410000 , Štát: Rumunsko , Dátum narodenia: 03.04.1962, Deň vzniku funkcie: 02.06.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Pop Gheorghe, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Str. Cimbrului nr. 6, Názov obce: Oradea, PSČ: 410000 , Štát: Rumunsko , Dátum narodenia: 03.04.1962

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1