Obchodný vestník 8/2023 Obchodný register Deň vydania: 12.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R005071

OBCHODNÉ MENO: POLYGON-PREMIUM s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 106486/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dopravná 51, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 06 

IČO: 48 316 393

DEŇ ZÁPISU: 25.09.2015

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. reklamné a marketingové služby,

2. polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava tlačovín,

3. vydavateľská činnosť,

4. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

5. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

6. uskutočňovanie stavieb a ich zmien,

7. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov,

8. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby,

9. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,

10. ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských služieb,

11. poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu,

12. služby súvisiace so skrášľovaním tela,

13. prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Inna Batalova, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Belinskogo 61, byt 7, Názov obce: Jekaterinburg, Štát: Ruská federácia , Dátum narodenia: 07.07.1963, Deň vzniku funkcie: 14.12.2015

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje sa konateľ spoločnosti samostatne a neobmedzene. K vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripojí podpisujúci svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Inna Batalova, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Belinskogo 61, byt 7, Názov obce: Jekaterinburg, Štát: Ruská federácia , Dátum narodenia: 07.07.1963

Výška vkladu: 20 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 20 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  20 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  20 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 08.09.2015 v zmysle príslušných ustanovení z. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov – Obchodného zákonníka v platnom znení.

2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 14.12.2015.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1