Obchodný vestník 8/2023 Obchodný register Deň vydania: 12.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R005064

OBCHODNÉ MENO: ObsiGlass SK s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 158963/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tomášikova 30C, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 01 

IČO: 54 416 426

DEŇ ZÁPISU: 23.02.2022

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

2. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod

3. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

4. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

5. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

6. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

7. Prenájom hnuteľných vecí

8. Administratívne služby

9. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

10. Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve

11. Poskytovanie služieb v rybárstve

12. Úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava

13. Výroba priemyselných hnojív a dusíkatých zlúčenín, pesticídov a agrochemických produktov

14. Výroba skla, výrobkov zo skla a ich úprava

15. Keramická výroba

16. Výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu

17. Výroba a hutnícke spracovanie kovov

18. Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu

19. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

20. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

21. Prípravné práce k realizácii stavby

22. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

23. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave

24. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

25. Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied

26. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

27. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Martin Hrbáň, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kyjevské námestie 14535/7, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 04 , Dátum narodenia: 07.08.1986, Deň vzniku funkcie: 23.02.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti navonok a podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis uvedený v podpisovom vzore a to samostatne

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: ObsiGlass Holding, a.s.,, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Chudenická 1059/30, Názov obce: Hostivař, Praha 10, PSČ: 10200 , Štát: Česká republika , Iné identifikačné číslo: 119 25 329

Výška vkladu: 6 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 6 000,000000 EUR

Obchodné meno/názov: SADETO Consulting SE, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pražská 5600, Názov obce: Chomutov, PSČ: 43001 , Štát: Česká republika , IČO 24 187 020

Výška vkladu:  750,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia:  750,000000 EUR

Obchodné meno/názov: TIX TRADE , a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Švédská 39/107, Názov obce: Praha 5 - Smíchov, PSČ: 15000 , Štát: Česká republika , IČO 27 853 977

Výška vkladu:  750,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia:  750,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  7 500,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  7 500,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1