Obchodný vestník 8/2023 Obchodný register Deň vydania: 12.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R005059

OBCHODNÉ MENO: NADIA, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 39705/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kataríny Brúderovej 10557/44, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 07 

IČO: 36 284 301

DEŇ ZÁPISU: 08.03.2006

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. vedenie účtovníctva,

2. činnosť ekonomických a organizačných poradcov,

3. činnosť účtovných poradcov,

4. administratívne práce,

5. prieskum trhu a verejnej mienky,

6. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti,

7. činnosť miesta uloženia písomností nearchívnej povahy,

8. faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti,

9. reklamná, propagačná a inzertná činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

10. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Nadežda Juhásová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kataríny Brúderovej 10557/44, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 07 , Dátum narodenia: 08.10.1963, Deň vzniku funkcie: 08.03.2006

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Nadežda Juhásová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kataríny Brúderovej 10557/44, Názov obce: Bratislava - mestská časť Vajnory, PSČ: 831 07 , Dátum narodenia: 08.10.1963

Výška vkladu: 6 639,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 1.3.2006 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 15.10.2010 - zmena sídla.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1