Obchodný vestník 8/2023 Obchodný register Deň vydania: 12.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R005051

OBCHODNÉ MENO: MERINEO, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 61312/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Panská 39, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 01 

IČO: 45 256 144

DEŇ ZÁPISU: 07.11.2009

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. počítačové služby,

2. vydavateľská činnosť,

3. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov,

4. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

5. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,

6. administratívne služby,

7. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti,

8. reklamné a marketingové služby,

9. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,

10. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,

11. Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Imrich Kovaľ, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Baracerská 11/19, Názov obce: Kašov, PSČ: 076 02 , Dátum narodenia: 31.07.1983, Deň vzniku funkcie: 07.11.2009

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť sú oprávnení konať konatelia samostatne. Konatelia podpisujú za spoločnosť tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Imrich Kovaľ, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Baracerská 11/19, Názov obce: Kašov, PSČ: 076 02 , Dátum narodenia: 31.07.1983

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 12.10.2009 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1