Obchodný vestník 8/2023 Obchodný register Deň vydania: 12.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R005053

OBCHODNÉ MENO: MIKAJA, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 82045/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mickiewiczova 2, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 07 

IČO: 46 712 089

DEŇ ZÁPISU: 12.06.2012

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,

4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby,

5. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,

6. ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností,

7. počítačové služby,

8. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov,

9. administratívne služby,

10. čistiace a upratovacie služby,

11. faktoring a forfaiting,

12. prenájom hnuteľných vecí,

13. správa bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností,

14. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí,

15. prieskum trhu a verejnej mienky,

16. reklamné a marketingové služby,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Roman Vašš, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hubeného 18, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 53 , Dátum narodenia: 15.07.1970, Deň vzniku funkcie: 18.10.2012

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a za spoločnosť podpisuje konateľ samostatne. Vo svojom konaní sa riadi ustanoveniami zákona, Zakladateľskou listinou a uzneseniami valných zhromaždení.

PROKÚRA

Meno a priezvisko: Juraj Kopernický, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tranovského 3202/49, Názov obce: Bratislava - mestská časť Dúbravka, PSČ: 841 02 , Dátum narodenia: 29.08.1984, Deň vzniku funkcie: 10.01.2023

Spôsob konania prokuristu(ov) za spoločnosť s ručením obmedzeným: Prokurista je oprávnený na všetky právne úkony, ku ktorým dochádza pri prevádzke podniku. Prokurista je oprávnený scudzovať a zaťažovať nehnuteľnosti. Spoločnosť zastupuje prokurista samostatne. Prokurista podpisuje tým spôsobom, že k obchodnému menu podnikateľa, za ktorého koná, pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Roman Vašš, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hubeného 18, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 53 

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 25.05.2012 v zmysle príslušných ustanovení z. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov – Obchodného zákonníka v platnom znení.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1