Obchodný vestník 8/2023 Obchodný register Deň vydania: 12.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R005048

OBCHODNÉ MENO: MAX TRADE SK s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 85017/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Domovina 9, Názov obce: Šenkvice, PSČ: 900 81 

IČO: 46 895 809

DEŇ ZÁPISU: 30.10.2012

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. uskutočňovanie stavieb a ich zmien,

2. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov,

3. prípravné práce k realizácii stavby,

4. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

5. technicko - organizačné zabezpečenie verejných, spoločenských a kultúrnych podujatí,

6. vedenie účtovníctva,

7. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti,

8. uskutočňovanie a organizovanie seminárov a školení a ďalšieho vzdelávania v rozsahu voľnej živnosti,

9. konzultačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

10. kancelárske a sekretárske služby,

11. spracovanie grafických návrhov webových stránok a ich aktualizácia,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Juraj Bokroš, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Domovina 9, Názov obce: Šenkvice, PSČ: 900 81 , Dátum narodenia: 05.02.1962, Deň vzniku funkcie: 30.10.2012

Meno a priezvisko: Oľga Bokrošová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Domovina 9, Názov obce: Šenkvice, PSČ: 900 81 , Dátum narodenia: 17.10.1967, Deň vzniku funkcie: 09.10.2013

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Juraj Bokroš, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Domovina 9, Názov obce: Šenkvice, PSČ: 900 81 , Dátum narodenia: 05.02.1962

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 17.10.2012 v súlade s ust. § 57 ods. 3, § 105 – § 153 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 09.10.2013.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1