Obchodný vestník 8/2023 Obchodný register Deň vydania: 12.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R005049

OBCHODNÉ MENO: MEDFORD, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 17110/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jána Stanislava 1, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 05 

IČO: 35 744 944

DEŇ ZÁPISU: 23.04.1998

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - veľkoobchodná a maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností,

2. - sprostredkovanie obchodu,

3. - reklamná čimnosť v oblasti interierov v rozsahu voľnej živnosti,

4. Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)

5. Športová činnosť podľa § 3 písm. a) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

6. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

7. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

8. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

9. Dizajnérske činnosti

10. Administratívne služby

11. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Mgr. Romana Kuffová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jána Stanislava 3010/1, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 05 , Dátum narodenia: 03.09.1986, Deň vzniku funkcie: 16.01.2015

Meno a priezvisko: Mgr. Andrej Kuffa, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Oravská 1251/2, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 09 , Dátum narodenia: 29.10.1990, Deň vzniku funkcie: 04.12.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná každý konateľ spoločnosti samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Mgr. Romana Kuffová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jána Stanislava 3010/1, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 05 , Dátum narodenia: 03.09.1986

Výška vkladu: 6 639,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou o založení spoločnosti s ručením obmedzeným dňa 24.11. 1997 a jej zmenou zo dňa 16.4.1998 v zmysle §§ 56-75 a § 105 a nasl. Zák.č. 513/1991 Zb v znení neskorších predpisov Stary spis: S.r.o. 24145

2. Výpis zo zápisnice z valného zhromaždenia zo dňa 27.4.1998, notárska zápisnica N 93/98, Nz 98/98 zo dňa 27.4.1998.

3. Zmena a dodatkom č. 3 spoločenskej zmluvy spísanou dňa 31.7.1998 do notárskej zápisnice N 270/98, Nz 265/98 bola spoločenská zmluva upravená v súlade so Zák.č. 11/1998 Zz., zmena obchodného mena z UNI CAR spol. s r.o.

4. Notárska zápisnica č. N 370/99 Nz 370/99 zo dňa 2.8.1999

5. Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve vo forme notárskej zápisnice N 32/01, Nz 32/01 zo dňa 1.2.2001.

6. Rozhodnutie jediného spoločníka a dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve vo forme notárskej zápisnice N 141/02, Nz 141/02 zo dňa 23.7.2002. Zmena obchodného mena z STREAM DISTRIBUTORS, s.r.o.

7. Notárska zápisnica č. N 43/2003, Nz 30851/2003 zo dňa 25.4.2003.

8. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 18.12.2009.

9. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 16.01.2015.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1