Obchodný vestník 8/2023 Obchodný register Deň vydania: 12.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R005039

OBCHODNÉ MENO: Lucron Finance 2, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 153748/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Legionárska 10, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 07 

IČO: 53 874 480

DEŇ ZÁPISU: 01.07.2021

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

2. Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

3. Finančný lízing

4. Faktoring a forfaiting

5. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

6. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

7. Administratívne služby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Eric Lux, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rue Peternelchen 1, Názov obce: Howald, PSČ: L-2370 , Štát: Luxemburské veľkovojvodstvo , Dátum narodenia: 19.12.1967, Deň vzniku funkcie: 01.07.2021

Meno a priezvisko: Ing. Zoltán Müller, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mínešská 1466/6, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rusovce, PSČ: 851 10 , Dátum narodenia: 24.05.1973, Deň vzniku funkcie: 01.07.2021

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ spoločnosti samostatne.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: Ikopart 1, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rue Peternelchen 1, Názov obce: Howald, PSČ: L-2370 , Štát: Luxemburské veľkovojvodstvo , Iné identifikačné číslo: B 88490

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1