Obchodný vestník 8/2023 Obchodný register Deň vydania: 12.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R005042

OBCHODNÉ MENO: MACUT, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 86485/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bratislavská 51/3, Názov obce: Blatné, PSČ: 900 82 

IČO: 46 962 425

DEŇ ZÁPISU: 09.01.2013

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,

3. počítačové služby,

4. administratívne služby,

5. čistiace a upratovacie služby,

6. reklamné a marketingové služby,

7. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Michal Mačutek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bratislavská 51/3, Názov obce: Blatné, PSČ: 900 82 , Dátum narodenia: 02.11.1981, Deň vzniku funkcie: 18.01.2013

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne tak, že k vytlačenému, alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Michal Mačutek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bratislavská 51/3, Názov obce: Blatné, PSČ: 900 82 , Dátum narodenia: 02.11.1981

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 13.12.2012 podľa § 57, §§ 105-153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

2. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 18.01.2013.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1