Obchodný vestník 8/2023 Obchodný register Deň vydania: 12.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R005040

OBCHODNÉ MENO: Ludwigov mlyn s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 107508/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kutlíkova 13, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 02 

IČO: 50 048 015

DEŇ ZÁPISU: 19.11.2015

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

4. prenájom hnuteľných vecí

5. finančný leasing

6. správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľnej živnosti

7. činnosti podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

8. reklamné a marketingové služby

9. prieskum trhu a verejnej mienky

10. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

11. prípravné práce k realizácii stavby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Boris Hrbáň, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bystrická 60, Názov obce: Marianka, PSČ: 900 33 , Dátum narodenia: 26.04.1968, Deň vzniku funkcie: 19.11.2015

Meno a priezvisko: Ing. arch. Drahan Petrovič, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dudova 1, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 02 , Dátum narodenia: 12.07.1969, Deň vzniku funkcie: 19.11.2015

Meno a priezvisko: Ing. Karol Csontó, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ľanová 5, Názov obce: Levice, PSČ: 934 01 , Dátum narodenia: 13.05.1974, Deň vzniku funkcie: 29.01.2016

Meno a priezvisko: Bohumír Beťko, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lotyšská 5179/8, Názov obce: Bratislava - mestská časť Vrakuňa, PSČ: 821 06 , Dátum narodenia: 17.02.1974, Deň vzniku funkcie: 29.01.2016

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť konajú a podpisujú v jej mene vždy dvaja konatelia spoločne, a to Ing. Boris Hrbáň s Ing. Karolom Csontóm alebo s Bohumírom Beťkom a Ing. arch. Drahan Petrovič s Ing. Karolom Csontóm alebo s Bohumírom Beťkom.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Karol Csontó, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ľanová 5, Názov obce: Levice, PSČ: 934 01 , Dátum narodenia: 13.05.1974

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

Obchodné meno/názov: IMGN.LM s. r. o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kutlíkova 13B, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 02 , IČO 52 958 434

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 29.10.2015 v súlade s ust. § 57 ods. 3, § 105 – § 153 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1