Obchodný vestník 8/2023 Obchodný register Deň vydania: 12.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R005034

OBCHODNÉ MENO: Kontentino s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 62190/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Brigádnická 27, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 10 

IČO: 45 302 375

DEŇ ZÁPISU: 23.12.2009

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. grafické práce vykonávané pomocou výpočtovej techniky,

2. reklamné a marketingové služby,

3. počítačové služby,

4. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí,

5. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

6. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov,

7. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,

8. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,

9. prieskum trhu a verejnej mienky,

10. poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom,

11. systémová údržba software,

12. spracovanie grafických návrhov webových stránok a ich aktualizácia,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Mgr. Marek Mrázik, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kremeľská 4516/114B, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 10 , Dátum narodenia: 20.07.1983, Deň vzniku funkcie: 23.12.2009

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne. Podpisovanie za spoločnosť uskutočňuje konateľ tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: Devin Band s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Brigádnická 27, Názov obce: Bratislava - mestská časť Devín, PSČ: 841 10 , IČO 44 335 831

Výška vkladu: 4 125,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 4 125,000000 EUR

Obchodné meno/názov: Fox Valley s. r. o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lenardova 8, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01 , IČO 53 048 962

Výška vkladu:  875,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia:  875,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 13.11.2009 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov - Obchodného zákonníka v platnom znení.

2. Rozhodnutie spoločníkov per rollam prijaté dňa 23.05.2018. Zmena obchodného mena spoločnosti z Grafoman s.r.o. na Kontentino s. r. o.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1