Obchodný vestník 8/2023 Obchodný register Deň vydania: 12.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R005032

OBCHODNÉ MENO: KIA Bratislava s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 30465/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tuhovská 7, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 07 

IČO: 35 873 647

DEŇ ZÁPISU: 19.01.2004

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

3. skladovanie výrobkov automobilového priemyslu, vrátane náhradných súčiastok,

4. opravy cestných motorových vozidiel,

5. prenájom a zapožičiavanie hnuteľných vecí,

6. prenájom automobilov-leasing,

7. prenájom hnuteľných vecí-leasing,

8. reklamná a propagačná činnosť,

9. poradenská činnosť v oblasti výrobných a opravárenských technológií v automobilovom priemysle

10. organizovanie kurzov, školení a seminárov,

11. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby, predaja a služieb

12. predaj software na základe zmluvy s autormi,

13. zavádzanie výrobných a opravárenských technológií v automobilovom priemysle

14. činnosť podriadeného finančného agenta pre: 1. sektor poistenia a zaistenia 2. sektor posyktovania úverov,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Peter Čechovič, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Fialkové údolie 23, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 01 , Dátum narodenia: 09.09.1978, Deň vzniku funkcie: 30.12.2017

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Ak je menovaný iba jeden konateľ, koná v mene spoločnosti samostatne. Ak je menovaných viac konateľov, konajú v mene spoločnosti vždy dvaja konatelia spoločne.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: Motor-Car Bratislava spol. s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tuhovská 5, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 07 , IČO 35 828 161

Výška vkladu: 15 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 15 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  15 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  15 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 707/03, Nz 112258/03 napísanej dňa 01.12.2003 notárom JUDr. Kaanom v zmysle ust. § § 105-153 Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 17.1.2008.

3. Rozhodnutie jediného spoločníka. Zmena predmetu podnikania.

4. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 24.03.2015.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1