Obchodný vestník 8/2023 Obchodný register Deň vydania: 12.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R005021

OBCHODNÉ MENO: IBASTAV s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 60133/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Púchovská 8, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 06 

IČO: 44 912 862

DEŇ ZÁPISU: 03.09.2009

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. výkon činnosti stavbyvedúceho - pozemné stavby,

2. výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15 m, drobných stavieb a ich zmien,

3. prípravné práce pri realizácií stavby,

4. uskutočňovanie stavieb a ich zmien,

5. dokončovacie stavebné práce pri realizácií exteriérov a interiérov,

6. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

7. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,

8. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby,

9. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom,

10. prenájom hnuteľných vecí,

11. čistiace a upratovacie služby,

12. reklamné a marketingové služby,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Ivan Bališ, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Albína Brunovského 3544/4, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 05 , Dátum narodenia: 23.04.1964, Deň vzniku funkcie: 03.09.2009

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná každý konateľ samostatne. Konanie sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo zapísanému obchodnému menu spoločnosti sa pripojí podpis konateľa.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Ivan Bališ, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Albína Brunovského 3544/4, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 05 , Dátum narodenia: 23.04.1964

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou dňa 15.07.2009 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 28.03.2013

3. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 07.10.2015.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1