Obchodný vestník 8/2023 Obchodný register Deň vydania: 12.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R005030

OBCHODNÉ MENO: JOKIS-Slovakia s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 132280/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zahradnícka 46/A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08 

IČO: 51 995 212

DEŇ ZÁPISU: 24.10.2018

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Chov vybraných druhov zvierat

3. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

4. Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá

5. Výroba nápojov

6. Výroba a hutnícke spracovanie kovov

7. Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu

8. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

9. Vŕtanie studní s dĺžkou do 30 m

10. Prípravné práce k realizácii stavby

11. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

12. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

13. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

14. Poskytovanie prepravných služieb nemotorovými vozidlami

15. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

16. Kuriérske služby

17. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

18. Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach

19. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

20. Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

21. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

22. Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť

23. Poskytovanie služieb osobného charakteru

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Jozef Stupák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štiavnička 84, Názov obce: Štiavnička, PSČ: 034 01 , Dátum narodenia: 16.08.1986, Deň vzniku funkcie: 24.10.2018

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Jozef Stupák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štiavnička 84, Názov obce: Štiavnička, PSČ: 034 01 , Dátum narodenia: 16.08.1986

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1