Obchodný vestník 8/2023 Obchodný register Deň vydania: 12.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R005028

OBCHODNÉ MENO: Istrospace s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 106311/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tolstého 5, Názov obce: Bratislava-Staré Mesto, PSČ: 811 06 

IČO: 48 278 033

DEŇ ZÁPISU: 18.09.2015

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

2. Spracovanie prírodného medu

3. Výroba strojov pre hospodárske odvetvia

4. Výroba komunikačných zariadení, spotrebnej elektroniky, počítačov a kancelárskych strojov

5. Výroba meracích, kontrolných, testovacích, navigačných, optických a fotografických prístrojov a zariadení

6. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

7. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

8. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

9. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

10. Oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechaniky

11. Počítačové služby

12. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

13. Vydavateľská činnosť

14. Prenájom hnuteľných vecí

15. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

16. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

17. Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí

18. Reklamné a marketingové služby

19. Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied

20. Projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

21. Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly

22. Vykonávanie hodnotenia rizík, vypracúvanie a aktualizovanie bezpečnostnej správy a havarijného plánu a konzultačná a poradenská činnosť v určených oblastiach na úseku prevencie závažných priemyselných havárií

23. Administratívne služby

24. Výroba bižutérie a suvenírov

25. Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu

26. Dizajnérske činnosti

27. Polygrafická výroba a knihárske práce

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Mgr. Jana Lapinová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kapicova 15, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01 , Dátum narodenia: 19.04.1996, Deň vzniku funkcie: 04.03.2021

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Mgr. Jana Lapinová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kapicova 15, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01 , Dátum narodenia: 19.04.1996

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 05.08.2015 v súlade s ust. § 57 ods. 3, § 105 – § 153 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1