Obchodný vestník 8/2023 Obchodný register Deň vydania: 12.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R005022

OBCHODNÉ MENO: iFORIO s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 142468/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sabinovská 6, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 02 

IČO: 52 800 172

DEŇ ZÁPISU: 03.01.2020

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

2. Prípravné práce k realizácii stavby

3. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

4. Dizajnérske činnosti

5. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

6. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

7. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

8. Administratívne služby

9. Prenájom hnuteľných vecí

10. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

11. Výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15m, drobných stavieb a ich zmien

12. Vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb: stavebná časť

13. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Miroslav Šumský, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ostredková 8, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 02 , Dátum narodenia: 28.02.1977, Deň vzniku funkcie: 03.01.2020

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne, a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému menu obchodnej spoločnosti pripojí svoje meno, priezvisko, funkciu a podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Miroslav Šumský, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ostredková 8, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 02 , Dátum narodenia: 28.02.1977

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1