Obchodný vestník 8/2023 Obchodný register Deň vydania: 12.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R005027

OBCHODNÉ MENO: Ister II. s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 42038/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Fándlyho 8, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02 

IČO: 36 667 862

DEŇ ZÁPISU: 24.08.2006

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Matúš Trajter, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Fándlyho 8, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02 , Dátum narodenia: 24.08.1974, Deň vzniku funkcie: 22.12.2022

Meno a priezvisko: Natália Trajterová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Fándlyho 1910/8, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02 , Dátum narodenia: 22.09.1971, Deň vzniku funkcie: 22.12.2022

Meno a priezvisko: Petr Kuběna, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Skalka 44, Názov obce: Skalka, PSČ: 69648 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 10.03.1962, Deň vzniku funkcie: 22.12.2022

Meno a priezvisko: Ing. Josef Šilhánek, MBA, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Horšovská 1129/40, Názov obce: Řeporyje, Praha, PSČ: 15500 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 04.04.1973, Deň vzniku funkcie: 22.12.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť konajú a podpisujú vždy dvaja konatelia spoločne, a to tak, že konateľ Matúš Trajter koná vždy spoločne s konateľom Josefom Šilhánkom alebo konateľom Petrom Kuběnom; konateľka Natália Trajterová koná vždy spoločne s konateľom Josefom Šilhánkom alebo konateľom Petrom Kuběnom; konateľ Josef Šilhánek koná vždy spoločne s konateľom Matúšom Trajterom alebo konateľkou Natáliou Trajterovou; konateľ Petr Kuběna koná vždy spoločne s konateľom Matúšom Trajterom alebo konateľkou Natáliou Trajterovou.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: The Galata Group s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Fándlyho 8, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02 , IČO 50 206 192

Výška vkladu: 8 937 329,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 8 937 329,000000 EUR

Záložné právo na obchodný podiel spoločníka: Číslo záložnej zmluvy: 0, Dátum uzavretia záložnej zmluvy: 16.09.2021

Záložný veriteľ: 

Obchodné meno/názov: Prima banka Slovensko, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hodžova 11, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 11 , IČO 31 575 951

Obchodné meno/názov: DRFG RE Project 7 s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vinařská, Pisárky 460/3, Názov obce: Brno, PSČ: 60300 , Štát: Česká republika , Iné identifikačné číslo: 14100045

Výška vkladu: 5 999 935,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 999 935,000000 EUR

Záložné právo na obchodný podiel spoločníka: Číslo záložnej zmluvy: Zmluva o zriadení zp, Dátum uzavretia záložnej zmluvy: 10.08.2021

Záložný veriteľ: 

Obchodné meno/názov: Prima banka Slovensko, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hodžova 11, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 11 , IČO 31 575 951

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  14 937 264,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  14 937 264,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 07.08.2006 v jej úplnom znení zo dňa 22.08.2006 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1