Obchodný vestník 8/2023 Obchodný register Deň vydania: 12.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R005025

OBCHODNÉ MENO: INGSMAT-SOFTWARE spol. s r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 11985/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rybničná 40, Názov obce: Bratislava, PSČ: 835 54 

IČO: 35 701 196

DEŇ ZÁPISU: 23.10.1996

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. poskytovanie software,

2. poradenstvo v oblasti výpočtovej techniky,

3. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotreboteľovi v rozsahu voľnej živnosti,

4. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti,

5. reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

6. výroba, montáž a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Juraj Šmatlík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Strmý vŕšok 46, Názov obce: Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica, PSČ: 841 06 , Dátum narodenia: 11.10.1955, Deň vzniku funkcie: 23.10.1996

Meno a priezvisko: Ing. Ladislav Szántó, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Podlučinského 9, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 03 , Dátum narodenia: 15.03.1965

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti konajú a podpisujú konatelia, každý samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Ladislav Szánto, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Podlučinského 9, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 03 , Dátum narodenia: 15.03.1965

Výška vkladu: 1 992,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 992,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Juraj Šmatlík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Strmý vŕšok 46, Názov obce: Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica, PSČ: 841 06 , Dátum narodenia: 11.10.1955

Výška vkladu: 4 648,000000 EUR, Rozsah splatenia: 4 648,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločenská zmluva zo dňa 18.10.1996 o založení spoločnosti v zmysle Zák.č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 18949

2. Dodatok č. 1 zo dňa 27.7.1998 k spoločenskej zmluve, ktorým sa upravuje do súladu s ustanoveniami Zák.č. 11/98 Z.z.

3. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 30.7.1998.

4. Rozhodnutie spoločníkov zo dňa 23.09.2010. Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve 04.10.2010.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1