Obchodný vestník 8/2023 Obchodný register Deň vydania: 12.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R005016

OBCHODNÉ MENO: GREEN SLOVAKIA, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 19829/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Stará Prievozská 2, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 09 

IČO: 35 774 789

DEŇ ZÁPISU: 13.09.1999

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/,

2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/,

3. sprostredkovateľská činnosť,

4. sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností,

5. reklamná a propagačná činnosť,

6. prenájom strojov a zariadení-leasing,

7. prípravné práce pre stavbu,

8. predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, vína a destilátov,

9. predaj na priamu konzumáciu zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy,

10. predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov, obvyklých príloh, ako aj bezmäsitých jedál /do 8 miest/,

11. nákup a predaj motorových vozidiel a náhradných dielov,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Tomáš Kollár, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Geologická 10750/18, Názov obce: Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice, PSČ: 821 06 , Dátum narodenia: 20.12.1987, Deň vzniku funkcie: 30.11.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť konajú konatelia samostatne a majú zároveň samostatné podpisové právo, ktoré vykonávajú vlastnoručným podpisom pod razítkom, alebo napísaným, prípadne iným spôsobom zobrazeným obchodným menom spoločnosti.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: Združenie M+M, o.z., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vinohradská 469/18, Názov obce: Stupava, PSČ: 900 31 , IČO 53 327 225

Výška vkladu: 6 640,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 6 640,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou podpísanou dňa 29.6.1999 v zmysle §§ 56 - 75 a §§ 105 - 153 Zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.

2. Zápisnica z VZ konaného dňa 21.2.2000, na ktorom bola schválená zmena sídla spoločnosti. Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 22.2.2000.

3. Zápisnica z valného zhromaždenia dňa 12.1.01, na ktorom bolo rozhodnuté o prevode obchodného podielu a zmeny spoločenskej zmluvy. Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve z 16.1.2001.

4. Zápisnicu z valného zhromaždenia zo dňa 30.4.2003 na ktorom bola schválená zmena spoločenskej zmluvy. Nové znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 12.5. 2003.

5. Zmena obchodného mena z AUTOFINN P & P, s.r.o. na GREEN SLOVAKIA, s. r. o.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1