Obchodný vestník 8/2023 Obchodný register Deň vydania: 12.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R005019

OBCHODNÉ MENO: H.M.M.Slovakia, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 50551/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Antolská 3936/6, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 07 

IČO: 43 991 190

DEŇ ZÁPISU: 15.02.2008

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/,

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/,

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,

4. ekonomické poradenstvo,

5. vedenie účtovníctva,

6. obstarávanie služieb spojených so správou a údržbou bytového a nebytového fondu,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Mária Hejná, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zátišie 21, Názov obce: Sládkovičovo, PSČ: 925 21 , Dátum narodenia: 08.06.1951, Deň vzniku funkcie: 15.02.2008

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne tak, že k menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Mária Hejná, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zátišie 21, Názov obce: Sládkovičovo, PSČ: 925 21 , Dátum narodenia: 08.06.1951

Výška vkladu: 5 312,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 312,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Michaela Hejná, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Antolská 3936/6, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 07 , Dátum narodenia: 11.07.1989

Výška vkladu: 1 328,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 328,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 30.01.2008 podľa §§ 56-75a, §§ 105-153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

2. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 05.06.2009.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1