Obchodný vestník 8/2023 Obchodný register Deň vydania: 12.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R005020

OBCHODNÉ MENO: HEHA Procurement Consulting, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 62445/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Prokopova 345/42, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01 

IČO: 45 340 234

DEŇ ZÁPISU: 13.01.2010

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,

3. prieskum trhu a verejnej mienky,

4. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,

5. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť),

6. faktoring a forfaiting,

7. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí,

8. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti,

9. verejné obstarávanie

10. administratívne služby

11. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: JUDr. Katarína Haščáková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Prokopova 345/42, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01 , Dátum narodenia: 28.07.1986, Deň vzniku funkcie: 28.09.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a za spoločnosť podpisuje konateľ spoločnosti samostatne a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoje meno a vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: JUDr. Henrich Haščák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Prokopova 345/42, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01 , Dátum narodenia: 16.04.1976

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 07.12.2009 podľa ust. § 57, §§ 105-153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 27.01.2010.

3. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 01.03.2019.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1