Obchodný vestník 8/2023 Obchodný register Deň vydania: 12.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R005014

OBCHODNÉ MENO: GEOMosT s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 38107/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Záhradnícka 7, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 07 

IČO: 35 961 953

DEŇ ZÁPISU: 04.11.2005

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. geodetické a kartografické činnosti,

2. automatizované spracovanie dát,

3. poradenstvo v oblasti geodézie,

4. poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom,

5. sprostredkovanie predaja, kúpy a prenájmu nehnuteľností (realitná činnosť),

6. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

7. prekladateľská a tlmočnícka činnosť z jazyka nemeckého do jazyka slovenského a z jazyka slovenského do jazyka nemeckého,

8. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),

9. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

10. zabezpečovanie a realizácia školení, seminárov a kurzov,

11. inžinierska činnosť - obstarávateľská činnosť v stavebníctve,

12. reklamná a propagačná činnosť,

13. prenájom geodetických prístrojov,

14. prenájom motorových vozidiel,

15. prenájom nehuteľností spojených s poskytovaním iných ako základných služieb,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Jozef Pobjecký, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Záhradnícka 4142/7, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré mesto, PSČ: 811 07 , Dátum narodenia: 24.03.1956, Deň vzniku funkcie: 04.11.2005

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí konateľ svoj podpis a funkciu.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Jozef Pobjecký, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Záhradnícka 4142/7, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré mesto, PSČ: 811 07 , Dátum narodenia: 24.03.1956

Výška vkladu: 6 638,783775 EUR, Rozsah splatenia: 6 638,783775 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,783775 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,783775 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou dňa 22.09.2005 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1