Obchodný vestník 8/2023 Obchodný register Deň vydania: 12.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R005012

OBCHODNÉ MENO: FUSION, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 37306/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Panenská 22 , Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 03 

IČO: 35 951 877

DEŇ ZÁPISU: 25.08.2005

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod),

3. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

4. prieskum trhu a verejnej mienky,

5. reklamná a propagačná činnosť,

6. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti,

7. služby v oblasti reklamy - public relations (vzťahy s verejnosťou ) a organizovanie spoločenských udalostí,

8. producentská činnosť v oblasti reklamy,

9. organizovanie kurzov, školení a seminárov,

10. organizovanie športových alebo kultúrno-spoločenských podujatí a výstav,

11. prekladateľské a tlmočnícke práce z/do anglického, talianskeho, slovenského jazyka,

12. grafický design na počítači,

13. výroba nenahraných nosičov zvukových a zvukoobrazových záznamov,

14. kompletizácia výpočtovej techniky bez zásahu do elektrických častí,

15. poradenská služba k technickému vybaveniu počítača,

16. poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom,

17. automatizované spracovanie údajov,

18. záznam a archivácia dát na CD - ROM,

19. poradenské služby v oblasti softwaru a hardwaru,

20. administratívne, organizačné a technické práce, súvisiace s vyhľadávaním, triedením, spracovaním a zoraďovaním informácií,

21. vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Diana Mareková Theizlová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Panenská 22, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 03 , Dátum narodenia: 04.02.1969, Deň vzniku funkcie: 01.03.2007

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne, a to tak, že k napísanému alebo vytlačenému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Vojtech Marek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Panenská 22, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 03 , Dátum narodenia: 20.11.1971

Výška vkladu: 6 638,783776 EUR, Rozsah splatenia: 6 638,783776 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,783776 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,783776 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 29.07.2005 v zmysle ust. § 105 - 153 zák. č. 513/1191 Zb. v znení neskorších predpisov.

2. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 26.02.2007.

3. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.04.2010

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1