Obchodný vestník 8/2023 Obchodný register Deň vydania: 12.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R005003

OBCHODNÉ MENO: ECE Projektmanagement Bratislava s. r. o., v likvidácii

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 36441/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlavné námestie 5, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 01 

IČO: 35 940 662

DEŇ ZÁPISU: 14.06.2005

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. prenájom nehnuteľností a nebytových priestorov bez poskytovania iných ako základných služieb spojených s prenájmom,

2. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností /realitná činnosť/,

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,

4. správa bytového a nebytového fondu,

5. údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností,

6. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom,

7. administratívne služby,

8. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,

9. vedenie účtovníctva,

10. reklamné a marketingové služby,

11. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov,

12. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov,

13. uskutočňovanie stavieb a ich zmien,

14. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ulrich Schmitz, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Am Mühlenbach 2, Názov obce: Haltern am See, PSČ: 457 21 , Štát: Nemecká spolková republika , Dátum narodenia: 23.08.1968, Deň vzniku funkcie: 01.01.2021

Meno a priezvisko: Monika Adrianna Pyszkowska, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sarnia 22, Názov obce: Štetín, PSČ: 717 77 , Štát: Poľská republika , Dátum narodenia: 15.11.1973, Deň vzniku funkcie: 01.01.2021

Meno a priezvisko: Sandra Brigitte Müller, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Poppenbüttler Stieg 31, Názov obce: Hamburg, PSČ: 22339 , Štát: Nemecká spolková republika , Dátum narodenia: 08.09.1981, Deň vzniku funkcie: 29.09.2020

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť konajú a podpisujú dvaja konatelia spoločne. Konatelia podpisujú tak, že pripoja svoj podpis k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti.

PROKÚRA

Meno a priezvisko: Blanka Sovová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na Smetance 1058/6, Názov obce: Praha 2, PSČ: 120 00 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 11.09.1965, Deň vzniku funkcie: 23.10.2020

Meno a priezvisko: Gabriela Mitášová Himmatová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Voskovcova 1130/26, Názov obce: Praha, PSČ: 152 00 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 24.03.1976, Deň vzniku funkcie: 26.01.2019

Spôsob konania prokuristu(ov) za spoločnosť s ručením obmedzeným: Prokuristi konajú a podpisujú za spoločnosť vždy aspoň dvaja spoločne. Prokuristi podpisujú za spoločnosť tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje podpisy a dodatok označujúci prokúru.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: ECE Projektmanagement International G.m.b.H., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Heegbarg 30, Názov obce: Hamburg, PSČ: 22391 , Štát: Spolková republika Nemecko , Iné identifikačné číslo: HRB 43756

Výška vkladu: 25 888,780000 EUR, Rozsah splatenia: 25 888,780000 EUR

Obchodné meno/názov: ECE Investment International G.m.b.H., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Heegbarg 30, Názov obce: Hamburg, PSČ: 22391 , Štát: Spolková republika Nemecko , Iné identifikačné číslo: HRB 92637

Výška vkladu:  750,000000 EUR, Rozsah splatenia:  750,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  26 638,780000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  26 638,780000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

VSTUP DO LIKVIDÁCIE

Vstup do likvidácie - dátum: 10.01.2023

LIKVIDÁTOR

Meno a priezvisko: Ing. Adriana Puskajlerová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kresánkova 1, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 05 , Dátum narodenia: 01.06.1968, Deň vzniku funkcie: 10.01.2023

Spôsob konania likvidátora v mene spoločnosti: Likvidátor koná v mene spoločnosti samostatne tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti a svojej funkcii pripojí svoj vlastnoručný podpis.

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou dňa17.03.2005 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 3.8.2005.

3. Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti zo dňa 12.01.2007 - odvolanie a menovanie konateľa spoločnosti.

4. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 15.12.2010. Zápisnica valného zhromaždenia zo dňa 16.12.2010.

5. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 09.01.2012. Zmena obchodného mena z pôvodného Bratislava Immobiliengesellschaft, s.r.o. na nové ECE Projektmanagement Bratislava s. r. o.

6. Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 06.02.2012.

7. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 22.08.2012.

8. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 21.02.2014.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1