Obchodný vestník 8/2023 Obchodný register Deň vydania: 12.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R005006

OBCHODNÉ MENO: EMMU, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 70792/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Chladná 5, Názov obce: Bratislava - Rača, PSČ: 831 06 

IČO: 46 045 171

DEŇ ZÁPISU: 17.02.2011

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. vedenie účtovníctva,

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,

3. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,

5. reklamné a marketingové služby,

6. administratívne služby,

7. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,

8. skladovanie,

9. bezpečnostnotechnické služby,

10. čistiace a upratovacie služby

11. organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

12. fotografické služby

13. počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

14. sťahovacie služby

15. kuriérske služby

16. poskytovanie služieb osobného charakteru

17. inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

18. ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Elena Roková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vavrinecká 4, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 52 , Dátum narodenia: 23.11.1983, Deň vzniku funkcie: 01.07.2021

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná každý konateľ samostatne a podpisuje sa tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Elena Roková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vavrinecká 4, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 52 , Dátum narodenia: 23.11.1983

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 31.01.2011 v zmysle príslušných ustanovení z. č. 513/91 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

2. Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 24.11.2015, sp. zn. 34 Exre/352/2015 - 5 ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 18.12.2015.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1