Obchodný vestník 8/2023 Obchodný register Deň vydania: 12.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R005009

OBCHODNÉ MENO: Fit-lates Pilates Centrum, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 127892/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na Riviére 2, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 04 

IČO: 51 664 194

DEŇ ZÁPISU: 21.04.2018

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Športová činnosť podľa § 3 písm. a) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

2. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

3. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

4. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

5. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

6. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

7. Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

8. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

9. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Lucia Daubnerová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mojmírova 925/18, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08 , Dátum narodenia: 05.02.1973, Deň vzniku funkcie: 30.12.2021

Meno a priezvisko: Ing. Radoslav Cvik, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mojmírova 925/18, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08 , Dátum narodenia: 12.09.1972, Deň vzniku funkcie: 11.11.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje každý konateľ spoločnosti samostatne a bez obmedzenia, a to tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí podpisujúci svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Lucia Daubnerová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mojmírova 925/18, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08 , Dátum narodenia: 05.02.1973

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Radoslav Cvik, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mojmírova 925/18, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08 , Dátum narodenia: 12.09.1972

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 27.03.2018 podľa § 57, §§ 105-153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1