Obchodný vestník 8/2023 Obchodný register Deň vydania: 12.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R005005

OBCHODNÉ MENO: EKONS Bratislava, spol. s r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 17478/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bošániho 7, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 01 

IČO: 35 748 125

DEŇ ZÁPISU: 27.05.1998

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. automatizované spracovanie dát,

2. poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom,

3. vedenie účtovníctva,

4. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti,

5. sekretárske a administratívne práce,

6. sprostredkovateľská činnosť,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ján Matúška, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mlynská 49, Názov obce: Senec, PSČ: 903 01 , Dátum narodenia: 17.09.1966, Deň vzniku funkcie: 27.05.1998

Meno a priezvisko: Viera Matúšková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mlynská 49, Názov obce: Senec, PSČ: 903 01 , Dátum narodenia: 01.01.1972, Deň vzniku funkcie: 12.02.2009

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne a za spoločnosť podpisuje tak, že k jej obchodnému menu pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ján Matúška, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mlynská 49, Názov obce: Senec, PSČ: 903 01 , Dátum narodenia: 17.09.1966

Výška vkladu: 6 639,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou dňa 28.11.1997 spísanou do notárskej zápisnice N 277/97, Nz 271/97 a jej dodatkom vo forme notárskej zápisnice N 37/98, Nz 36/98 zo dňa 3.2.1998 v zmysle §§ 56-75 a §§ 105 až 153 Zák.č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

2. Dodatok k zakladateľskej listine vo forme notárskej zápisnice N 235/98, Nz 233/98 spísanej dňa 29.6.1998 notárkou JUDr.Dagmar Rojkovou, v zmysle Zák.č. 11/1998 Z.z.

3. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 12.02.2009.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1