Obchodný vestník 8/2023 Obchodný register Deň vydania: 12.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R004990

OBCHODNÉ MENO: COMTO spol. s r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 3195/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Strojnícka 22, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 05 

IČO: 31 328 989

DEŇ ZÁPISU: 27.07.1992

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - kúpa rozličného tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti,

2. -sprostredkovanie obchodnej činnosti a služieb,

3. - autoopravárenská činnosť,

4. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

5. Vývoj, výroba zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí

6. Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Tomáš Tokoš, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Potočná 7, Názov obce: Limbach, PSČ: 900 91 , Dátum narodenia: 03.09.1953

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Tomáš Tokoš, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Potočná 7, Názov obce: Limbach, PSČ: 900 91 , Dátum narodenia: 03.09.1953

Výška vkladu: 13 278,000000 EUR, Rozsah splatenia: 13 278,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  13 278,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  13 278,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť je založená spoločenskou zmluvou zo dňa 22.6.1992 v zmysle §§ 105 až 153 Zák. 513/91 Zb. Starý spis: S.r.o. 6504

2. Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 3.6.21998. Zmena spoločenskej zmluvy spísaná do notárskej zápisnice č. N 178/98, Nz 177/98 dňa 19.8.1998, ktorou sa táto upravuje do súladu s ustanoveniami Zák. č. 11/98 Z.z.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1