Obchodný vestník 8/2023 Obchodný register Deň vydania: 12.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R004995

OBCHODNÉ MENO: DAUMA TRADE s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 48663/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): L. Novomeského 5639/62, Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 01 

IČO: 43 795 978

DEŇ ZÁPISU: 01.11.2007

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti,

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti,

3. poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti,

4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti,

5. reklamná a propagačná činnosť,

6. prieskum trhu a verejnej mienky,

7. technicko-organizačné zabezpečenie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí, prednášok, školení a seminárov v rozsahu voľnej živnosti,

8. prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu,

9. nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Viktor Varga, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): L. Novomeského 5639/62, Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 01 , Dátum narodenia: 22.06.1982, Deň vzniku funkcie: 12.12.2017

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: samostatne

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Viktor Varga, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): L. Novomeského 5639/62, Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 01 , Dátum narodenia: 22.06.1982

Výška vkladu: 6 640,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 640,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 5.10.2007 v zmysle ust. §§ 57 ods. 3, 105 - 153 zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

2. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 2.4.2008.

3. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 11.11.2009.

4. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 21.11.2011.

5. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 12.12.2017. Zmena obchodného mena z pôvodného Fit Koncept, s. r. o. na nové DAUMA TRADE s. r. o.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1