Obchodný vestník 8/2023 Obchodný register Deň vydania: 12.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R004996

OBCHODNÉ MENO: DENNÍK ŠTANDARD, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 55134/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lamačská cesta 97, Názov obce: Bratislava - mestská časť Lamač, PSČ: 841 03 

IČO: 44 432 011

DEŇ ZÁPISU: 28.10.2008

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. administratívne služby,

2. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,

3. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,

5. vedenie účtovníctva,

6. vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce

7. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

8. služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok

9. počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

10. reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

11. Fotografické služby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Peter Núňez, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nad lúčkami 9, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 04 , Dátum narodenia: 25.10.1970, Deň vzniku funkcie: 30.10.2020

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne tak, že pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: VYDAVATEĽSTVO ŠTANDARD, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lamačská cesta 97, Názov obce: Bratislava - mestská časť Lamač, PSČ: 841 03 , IČO 53 535 928

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou dňa 24.09.2008 v zmysle dodatku č. 1 zo dňa 13.10.2008 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 16.10.2012.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1