Obchodný vestník 8/2023 Obchodný register Deň vydania: 12.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R004988

OBCHODNÉ MENO: CLEAN HAUS, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 43312/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Karpatské námestie 10A, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 06 

IČO: 36 704 679

DEŇ ZÁPISU: 30.11.2006

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

3. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

4. obstarávateľská činnosť spojená so správou nehnuteľností,

5. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb,

6. upratovacie a čistiace práce,

7. údržba zelene,

8. montáž nábytku, zariaďovanie interiérov z vopred vyrobených dielov v rozsahu voľnej živnosti,

9. pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne,

10. Administratívne služby

11. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

12. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

13. Prenájom hnuteľných vecí

14. Fotografické služby

15. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

16. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

17. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

18. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave

19. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

20. Prípravné práce k realizácii stavby

21. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

22. Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce

23. Vedenie účtovníctva

24. Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok

25. Faktoring a forfaiting

26. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

27. Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľnej živnosti

28. Poskytovanie služieb osobného charakteru

29. Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva

30. Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely

31. Výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov

32. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

33. Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba

34. Dizajnérske činnosti

35. Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu

36. Odevná výroba

37. Textilná výroba

38. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradkárstve

39. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5t vrátane prípojného vozidla

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Patrik Gregor, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): M. Benku 2341/7, Názov obce: Topoľčany, PSČ: 955 03 , Dátum narodenia: 29.03.1975, Deň vzniku funkcie: 01.12.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Patrik Gregor, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): M. Benku 2341/7, Názov obce: Topoľčany, PSČ: 955 03 , Dátum narodenia: 29.03.1975

Výška vkladu: 6 640,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 640,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou dňa 14.11.2006 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Rozhodnutia jediného spoločníka zo dňa 18.10.2007. Dodatok č. 1 k zakladateľskej listine zo dňa 19.10.2007.

3. Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti zo dňa 20.08.2012.

4. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 09.02.2015.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1