Obchodný vestník 8/2023 Obchodný register Deň vydania: 12.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R004989

OBCHODNÉ MENO: Coded Production s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 33179/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Homolova 17, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 02 

IČO: 35 900 661

DEŇ ZÁPISU: 18.09.2004

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti,

2. - kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti,

3. - sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti,

4. - reklamná, propagačná a inzertná činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

5. - vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

6. - prieskum trhu a verejnej mienky,

7. - konzultačná a poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti,

8. - fotografické služby,

9. - vyhotovovanie web stránok,

10. - poskytovanie software - predaj hotových programov so súhlasom autora a poradenská činnosť v oblasti hardware a software v rozsahu voľnej živnosti,

11. - usporadúvanie výstav, veľtrhov,kultúrnych, spoločenských a športových podujatí,

12. - organizovanie školení, seminárov a vzdelávacích podujatí,

13. - prenájom osobných a úžitkových motorových vozidiel,

14. prenájom hnuteľných vecí

15. faktoring a forfaiting

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Bc. Michal Holoda, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Homolova 17, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 02 , Dátum narodenia: 24.08.1974, Deň vzniku funkcie: 18.09.2004

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná menom spoločnosti samostatne tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Bc. Michal Holoda, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Homolova 17, Názov obce: Bratislava - mestská časť Dúbravka, PSČ: 841 02 , Dátum narodenia: 24.08.1974

Výška vkladu: 6 639,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou dňa 12.8.2004 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 24.07.2006.

3. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 01.08.2011.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1