Obchodný vestník 8/2023 Obchodný register Deň vydania: 12.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R004986

OBCHODNÉ MENO: BS Development, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 85592/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šoltésovej 14, Názov obce: Bratislava-Staré Mesto, PSČ: 811 08 

IČO: 46 915 141

DEŇ ZÁPISU: 24.11.2012

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. reklamné a marketingové služby

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

5. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

6. inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

7. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

8. prípravné práce k realizácii stavby

9. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov poradenská činnosť v oblasti stavebníctva

10. správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností

11. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

12. prieskum trhu a verejnej mienky

13. poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve

14. poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

15. poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá

16. poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja

17. prenájom nehnuteľností bez poskytovania iných než základných služieb spojených s prenájmom

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Mgr. Ing. Marek Štrpka, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod Agátmi 1, Názov obce: Bratislava - mestská časť Vrakuňa, PSČ: 821 07 , Dátum narodenia: 10.09.1973, Deň vzniku funkcie: 13.09.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konať v mene spoločnosti a zaväzovať spoločnosť vo všetkých veciach je oprávnený konateľ samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí konateľ svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Mgr. Ing. Marek Štrpka, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod Agátmi 1, Názov obce: Bratislava - mestská časť Vrakuňa, PSČ: 821 07 , Dátum narodenia: 10.09.1973

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou dňa 30.10.2012 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1