Obchodný vestník 8/2023 Obchodný register Deň vydania: 12.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R004985

OBCHODNÉ MENO: Brewton s. r. o. v likvidácii

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 95783/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vajanského nábrežie 5, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02 

IČO: 47 450 649

DEŇ ZÁPISU: 31.12.2013

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

5. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

6. prieskum trhu a verejnej mienky

7. reklamné a marketingové služby

8. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

9. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

10. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

11. počítačové služby

12. administratívne služby

13. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

14. vedenie účtovníctva

15. prenájom hnuteľných vecí

16. finančný leasing

17. faktoring a forfeiting

18. poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

19. skladovanie

20. sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

21. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí

22. výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied

23. poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Jiří Kvaček, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hodkovičky, Na lysinách 457/20, Názov obce: Praha4, Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 09.10.1962, Deň vzniku funkcie: 14.04.2015

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti vo všetkých veciach samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Jiří Kvaček, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hodkovičky, Na lysinách 457/20, Názov obce: Praha 4, PSČ: 147 00 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 09.10.1962

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

VSTUP DO LIKVIDÁCIE

Vstup do likvidácie - dátum: 10.01.2023

Vstup do likvidácie - popis: ku dňu zápisu likvidátora do obchodného registra podľa § 70 ods. 3 Obch. zákonníka

LIKVIDÁTOR

Meno a priezvisko: Mgr. Ján Buocik, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Slivková 18775/7, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 05 , Dátum narodenia: 27.03.1977, Deň vzniku funkcie: 10.01.2023

Spôsob konania likvidátora v mene spoločnosti: V mene spoločnosti koná likvidátor samostatne.

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 16.09.2013 v súlade s ust. § 57 ods. 3, § 105 – § 153 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení dodatku č. 1 zo dňa 12.12.2013.

2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 14.04.2015.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1