Obchodný vestník 8/2023 Obchodný register Deň vydania: 12.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R004987

OBCHODNÉ MENO: BSP Sizar, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 9531/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): K Železnej studienke 27, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 04 

IČO: 31 401 813

DEŇ ZÁPISU: 07.09.1995

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/,

2. prenájom priemyselného tovaru,

3. sprostredkovateľská činnosť,

4. reklamná a propagačná činnosť,

5. Počítačové služby

6. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

7. Polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava tlačovín, písmomaliarstvo

8. Rozmnožovanie nahraných nosičov záznamu zvuku a obrazu so súhlasom autora

9. Výroba komunikačných zariadení, spotrebnej elektroniky, počítačov a kancelárskych strojov

10. Kuriérske služby

11. Vydavateľská činnosť

12. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

13. Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied

14. Výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied

15. Prieskum trhu a verejnej mienky

16. Fotografické služby

17. Prenájom hnuteľných vecí

18. Administratívne služby

19. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

20. Správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty

21. Oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechaniky

22. Výroba výpočtových, elektronický a optických výrobkov

23. Výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok

24. Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely

25. Prípravné práce k realizácii stavby

26. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

27. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

28. Montáž solárnych zariadení bez zásahu do elektrickej časti

29. Oprava osobných potrieb

30. Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - elektrických

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Mgr. Miloš Duchoslav, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na grbe 5467/53, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 07 , Dátum narodenia: 07.02.1969, Deň vzniku funkcie: 07.03.1997

Meno a priezvisko: RNDr. Milan Schürger, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Turčianska 1071/1A, Názov obce: Zálesie, PSČ: 900 28 , Dátum narodenia: 17.09.1961

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti konajú konatelia, každý samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: RNDr. Peter Maňka, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gorazdova 9, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 04 , Dátum narodenia: 25.10.1961

Výška vkladu: 8 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 8 000,000000 EUR

Obchodné meno/názov: BSP SOFTWAREDISTRIBUTION a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): K Železnej studienke 27, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 04 , IČO 00 685 399

Výška vkladu: 26 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 26 000,000000 EUR

Meno a priezvisko: Mgr. Miloš Duchoslav, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na grbe 5467/53, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 07 , Dátum narodenia: 07.02.1969

Výška vkladu: 8 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 8 000,000000 EUR

Meno a priezvisko: RNDr. Milan Schürger, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): J.Smreka 16, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 07 , Dátum narodenia: 17.09.1961

Výška vkladu: 8 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 8 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  50 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  50 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 11.7.1995 podľa §§ 105-153 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. Stary spis: S.r.o. 16415

2. Dodatok č. 1 zo dňa 18.12.1996 k spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 16415

3. Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 24.7.1998 v zmysle ust. Zák. č. 11/1998 Z.z.

4. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 3.10.2001. Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 30.10.2001.

5. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 26.4.2002. Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 6.5.2002. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 19.8.2002.

6. Zápisnice zo zasadnutí valných zhromaždení zo dňa 26.9.2002 a 17.12.2002. Dodatok k spoločenskej zmluve dňa 18.12.2002.

7. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 04.11.2008.

8. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 12.12.2008.

9. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 20.7.2009- zmena obchodného mena, zmena sídla.

10. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 03.10.2013.

11. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 05.12.2013.

12. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 20.11.2015.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1